Dames wassen knippen
Dames wassen knippen drogen
Dames wassen föhnen V.a
Dames wassen knippen/Föhnen v.a
Dames kleuring v.a
Dames Highlights v.a
Dames Watergolven v.a.
Dames Permanent v.a
Dames IvIve planten kleuring v.a
Hoofdhuid massage v.a
Daimondfiller v.a

Heren wassen knippen
Heren Tondeuse
Kinderen Knippen tot 10 jaar
Jeugd Knippen tot 18 jaar

Hoofdhuid analyse met Mediscoop Camera

€ 22,00
€ 35,50

€ 28.50
€ 49.50
€ 31.50
€ 31.55
€ 27.00
€ 70.00
€ 32,00
€ 21,00
€ 26,00

€ 20.00
€ 10,00
€ 15.00
€ 18.00

€ 35,00